Årsmøte

Årsmøtet var i år i Tresfjord Kyrkjestove 5. mars. Etter årsmøtet var det Kulturkveld i Tresfjord kyrkje i samarbeid med Tresfjord Sokneråd og Romsdalsmuseet. Det var foredrag om antemensalet i kyrkja ved Kristin Hatlebrekke og lokal folkemusikk ved Britt Elise Skram m.fl