Styremøte i Vestnes Sogelag

Dato: Torsdag 17. september 2020 kl. 18.00 til kl. 19.45.

Saker som blei diskuterte:

Aktivitetar, rest 2020
Bokslepp, Per Bjørn, «søknad»
Pakkedugnad og distribusjon
Utgjeving av boka «Barnegjeting i Norge» av Bernt Gjelsten og Øystein Husebø Nilsen, sak for Vestnes Sogelag?
Vipps, skal vi ha det?
Bruken av vår heimeside