Aktuelt

5 innlegg

Årmøte avlyst

Årmøte 19. mars -20 er avlyst grunna Koronaviruset Ynskjer å komme tilbake med nærmare informasjon om arrangement i Vestnes Sogelag sin regi, så snart forholda normaliserer seg

Vidare program for 2020

Styret i Vestnes Sogelag skal ha sitt første styremøte i slutten av januar og legge planar for sogelaget sine aktivitetar i 2020. – Samarbeidsprosjekt med Vestnes Pensjonistlag og Vestnes Folkebibliotek., eit foredrag frå forfattar Svein Sæter, historie frå boka « Krig. Mor. Bror.», februar. Annonse kjem. – Årmøtet i mars […]

Årsskrift 2020

Årsskriftet er med åra blitt større og har fått mange fleire bilete, noko som gjer arbeidet med å lage boka meir omfattande. Innleveringsfristen for manuskript vil derfor heretter bli tidlegare enn før. Vi ønskjer sterkt å få inn manuskripta før sommarferien, og manuskript som kjem etter 1. august må ein […]