Organisasjonen

Org. nr.: 911 654 407

Tillitsverv i laget 2019
(valt av ekstraordinært årsmøtet 11. april 2019)
Oppdatert 20-12-2019
 
Styret Valperiode
Leiar: Bjørn Flate1 år
Sekretær: Mary Ellingseter Skram2 år
Eli Skavnes2 år
Lars Sigmund Kleive1 år
 
Vara til styret  
Liv Anne Øverås1 år
 
Skriftsstyret  
Leiar: Martinus Løvik1 år
Einar Baltzersen1 år
Petter Inge Bergheim1 år
 
Revisorar  
Jarle Løvik1 år
Helge Bjerkevoll1 år
 
Valnemnd  
Odd Jarle Talberg1 år
Torill Sellereite1 år
 
Forretningsførar/kasserar  
Hallgeir Anderson1 år
 
Fotogruppa har desse medlemmane  
Vebjørn Fiksdal 
Jostein Bø 
Olav Hole 
Edmund Melkild 
 
Webredaktør  
Tore Louis S. Williksen