Organisasjonen

Org. nr.: 911 654 407

Tillitsverv i laget 2021
(valt av årsmøtet 26. august 2021)
Oppdatert 03-10-2021
 
Styret Valperiode
Leiar: Morten Øveraas 1 år
Sekretær: Tore Tomren 2 år
Eli Skavnes 1 år
Lars Sigmund Kleive 1 år
 
Tordis Sivertsen  2 år
   
 
Skriftsstyret  
Leiar: Martinus Løvik 1 år
Einar Baltzersen 1 år
Petter Inge Bergheim 1 år
 
Revisorar  
Jarle Løvik 1 år
Helge Bjerkevoll 1 år
 
Valnemnd  
Odd Jarle Talberg 1 år
Torill Sellereite 1 år
 
Forretningsførar/kasserar  
John Øveraas 1 år
 
Fotogruppa har desse medlemmane  
Vebjørn Fiksdal  
Jostein Bø  
Olav Hole  
Edmund Melkild  
Oddbjørn Westnes
Webredaktør  
Tore Louis S. Williksen