Kontakt oss

Org. nr.: 911 654 407.

Dersom du ønskjer å bli medlem i sogelaget, kontakt leiar Bjørn Flate, e-post: leiar@vestnes-sogelag.no, mobil 908 83 344 – eller sekretær Mary E. Skram, e-post:mary-es@online.no, mobil: 984 52 547. Her kan du òg få svar på spørsmål til arrangementa våre og anna.

Medlemskontingenten er kr 220 pr. år. Då får du årsskriftet gratis og rabatt på den årlege sogelagsturen.

Vil du kjøpe årsskrift eller CD som vi har gitt ut, kontakt Per Bjørn Ellingseter, e-post: pelli0343@yahoo.no, mobil 938 70 219. Medlemspris for fleire eksemplar av årsskriftet er kr 220, ordinær pris kr 270.

Vil du skrive ein artikkel i årsskriftet eller har andre spørsmål til redaksjonen, ta kontakt på e-post: skriftstyre@vestnes-sogelag.no.

Har du spørsmål til betaling av medlemsavgift eller sponsing av årsskriftet, ta kontakt på e-post: rekneskap@vestnes-sogelag.no.