Register anna

Innhald i andre publikasjonar

Oppdatert 02-12-2017

Innhald i «Minner frå krigen 1940 – 45»

I 1998 gav sogelaget ut heftet «Minner frå krigen 1940-45» tileigna krigsdeltakarar frå Vestnes kommune. Heftet inneheld omtale av krigstida i Vestnes, artiklar og notatar frå krigens dagar, oversikt over falne frå Vestnes og bilete og omtale av kvar enkelt krigsdeltakar som deltok på alliert side. Redaktør for skriftet var Birger Lilleheim. Heftet er for tida utselt og ikkje å få kjøpt.

Forfattar Tittel Side
Lilleheim, Birger Forord 3
Bergheim, Petter Inge, ordførar Helsing frå Vestnes kommune 3
xx Krigsdagbok fra IR 11, offisiell rapport 4
Hofset, Lars, fenrik Rapport og dagboksnotater, Kp 7 II/IR 11 8
Haugen, Andreas Kampene i Nåverdalen («Kampene i Norge») 17
Kjersem, Jakob Norske skisoldater i historisk felttog 15
Kjersem, Jakob Drama ved Gratangen 17
Rekdal, Harald Notatar frå vaktteneste på Rekdal 18
xx Vaktliste krigsdagane 1940 20
Lilleheim, Birger Falne frå Vestnes 20
xx Krigsdeltakarar frå Vestnes, Bilete og omtale 21
Mett, Daniela (omsett av I.Stene) Kystbatteriet på Øveraasjøen 43
Nakken, Eilif Kystbatteriet på Øveråssjøen 45
Nakken, Eilif Krigsfangeleiren på Øveråssjøen 45
Aakernes, Roger Glimt fra Rekdal under 2. verdskrigen 46
Romsdal mållag Oversikt over tyske styrkar i Romsdal 51
Ellinger, Tage Den forunderlige krig – utdrag av boka 52
Forsvarets Forum Noen tall fra krigens dager 53
Dahl og Løvik Historia om den russiske krigsfangen Eris Fanatov 54
Lilleheim, Birger En del opplysninger om den tyske virksomhet i Vestnes 55
Tomren, O./Frostad, J./Hustad, AJ Krigstida 1940 – 1945 56
Kjersem, Jakob Menneskeskjebner i krigens malstrøm 58
Nesje, Peder L. Minner frå krigsåra (utdrag av artikkel) 60
Lilleheim, Birger Etterretningsorganisasjoner under krigen i Norge 1940-45 65
Nakken, Bjarne/Hole, Olav Nervepirrande tur med Shetlands-Larsen 66
Talberg, Mette Vinther Fem vonde år 68
Solnør, Paul Busstur med problemer 68
Vollen, Søren Arne Frå krigsåra 1940 – 45 (Særoppgåve) 70
Leikarnes, Leidulf Eit minne frå krigen 72
Oterhals, Asbjørn Tor Dei som måtte ta imot tvangsflytta frå Aukra 73
xx von Falkenhorsts instruks (til tyske soldater) 73
Kjersem, Jakob «Rolig tok de avskjed, en etter en gikk de vest» 74
Frostad, Kr. K, ordførar Frigjøringen kom. Frå kommuneprotokollen 9. mai 1945 76
Redaksjonskomiteen Takk til firma som støtta utgjeving av heftet

Innhald i «Salmer og sange fra Tresfjord»

ForfattarTittelSide
Dahl, Walter Scott
Stavem, Anna Nilsdatter

Øvstedal, Søren HoemKjersem, Jakob
Vike, Henry
Lislien, Kåre
Kjersem, Jakob
  
Forord
Stem op min Sjæl en takkesang
Om vi en Tid skal stride
Med Længsel jeg til Himlen ser
Hjelp Jesus mig i Naadens Tid
Om vi lide Sorg og Qvide
Tænk paa Døden, hvor Du gaar
Hav Dødens Tanker hos Dig hvor Du gaar
Ved min gamle Mands Død I
Ved min gamle Mands Død II
Nu sluttes mine Sange
Forord
Jeg løfter mine øyne opp til bergene
I børneforeningen
Julehilsen
Jesus kommer snart
Lær oss så å telle våre dager
Aftensang
Til den unge
Nyttårssalme
Se på Jesus
Den gode hyrde (Salme 23)
Søndagsskolesang
Blant engleskarene
Våkn opp
Brødre, søstre la oss kjempe
Styrk meg, o Jesus
Etterskrift. To salmediktarar frå Tresfjord
Gitarakkordar
Utvalg av sanger/salmar
Bilettekstar
 
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
58
61
62
63

Lenkje til pop- og rockregister for Vestnes 1961-2006

Opptak frå Bygdemøte på Ljosvang 1953I Årsskrift 2017 kan du lese om denne avskjedsfesten på Ljosvang for lærar Peder Heggen og kona hans, Rakel. I artikkelen er det avskrift av intervjua som vart gjort med bygdefolk frå Øverås og Nerås. Eldste person er fødd i 1869. Takk til Peder P. Hjelvik for lydopptaket og til Geir Kåre Sandnes, tidl. leiar i UL Frihug, for digital utgåve.