Lokalhistorisk litteratur

Sett opp av Alf Johan Hustad

Oppdatert 15-02-2014 JH

Forfattar Boktittel Hft./Innb. Sider Utgitt
Anker, Anne Tresfjordantemensalet hft. 112 1970
Austigard, Bjørn m/fl Gjermundnesboka innb. 159 1989
Berg, Sverre Skipsbygger Lars Jensen Hammeraas hft. 79 1981
Berg, Sverre Diverse utklipp fra artiklar i R.B. der Vestnes er nemnd hft.
Bergheim, Ola Den siste fullmåne hft. 1990
Brodahl, E Vestnes kirke (særtrykk av Romsdalsmuseets årbok 1941-44) hft. 24 1944
Brovold, Ivar Småfortellinger og sagn hft. 104 1903/82
Brovold, Ivar  Vestnes Prestegjeld innb. 327 1901/77
Dagny Ness m/fl Tomrefjord songlag jubileumsskrift 25 år hft. 40 1979
Dahl, Olav Frå Lesja til Romsdal i 1830-1840 åra hft. 2004
Dahl, Olav Slekt, garden og grenda i farne år innb. 2002
Dahl, Olav Minne frå barne- og ungdomsår 1932-1950 innb. 2007
Daugstad/Sæter Sæterliv innb. 156 2001
Eidhamar, Kristine Sæterliv i Tresfjord hft. 64
Eidhamar/Skeidsvoll Tresfjord kyrkje 1828 – 1978 hft. 36 1978
Eidhammer, Henrik Hovudfagsoppgåve
Eidhammer, Olav Nakkebygda innb. 56 1966
Eidhammer, Olav Vestnes og Tresfjord kommuner 1837 – 1937 hft. 159 1938
Fiskergård, Peter Vestnes og Tresfjord brannkasse 100 år  hft. 136 1965
Harald Tomren m/fl Fjellgeita – 66 rutebeskriveler innb. 144 2001
Hatle, Harald m/fl Fuglar i Vestnes hft. 1970
Hatle, Konrad Jubileumsskrift til Vestnes kyrkjes 100-årshøgtid 8. okt. 1972 hft. 23 1972
Hellebust, O Festskrift til Fiksdal kyrkjes 100-årsjubileum hft. 16 1966
Hjelvik, Peder B Vestnes kommune. Oversyn i høve synfaring 31. mai 1970 hft. 1970
Hole, Olav Skulen i Vestnes. Norsk grunnskule 250 år hft. 48 1989
Hustad, Alf Kongebesøk i Vestnes hft. 28 2003
Hustad/Ellingseter Furland 1850 – 2000 hft. 110 2000
Kjøpstad, G 100 år med idretten i Vestnes innb. 247 2000
Lilleheim, B Minner frå krigen 1940-45. innb. 76 1998
Lippert, Audbjørg Gjerde Petrine – eit liv hft. 2000
Lundbø, Per Arne Jubileumsskrift 1921 – 1996. 75 år med Tomrefjord idrettslag
Misund, Norvald Dei kom frå Fixdalsstranda innb.
Nakken, Kjell Arne Hovudfagsoppgåve
Nakken, Kjell Arne Korleis Fiksdal kyrkje vert til hft. 1982
Nerås, Anders Inge Ungdomslaget «Frihug» 1895 – 1995 hft. 40 1995
Oterhals, Asbjørn Bygdene våre gjennom tidene  hft. 51 1982
Oterhals, Asbjørn Rekdal gjennom tidene  hft. 49 1981
Oterhals, Asbjørn Fiksdal skule 125 år hft. 46 1989
Parelius, Nils Oberstløyntnant Karl Magnar Hjelvik hft. 9
Rekdal, O/Hoel Rekdal M. Gard og slekt. Tomrefjord, Øverås, Nerås innb. 896 1993
Rekdal, Olav Gard og slekt.Tresfjord I innb. 668 1973
Rekdal, Olav Gard og slekt. Fiksdal og Rekdal innb. 641 1977
Rypdal, B Vestnes skolekorps 25 år. 1959 – 1984 hft. 23 1984
Rypdal, Petter J Tresfjord Meieri 1920 – 1970 hft. 29 1970
Skeidsvoll, A Bygdebok for Tresfjord innb. 633 1959
Skjegstad, Olav Tomrefjord skule  1977 hft. 28 1977
Skorgevik, Kjell Domaasslekt frå Gjermundnes hft. 218
Skuseth, Jarle Gamlebrua på Vestnes 1844 – 1994 hft. 8 1994
Skuseth, Jarle Kunst i Vestnes
Skuseth, Jarle Minnesmerke i Vestnes
Skuseth, Jarle m/fl Klubbavisa 1967 – 1993 hft.
Skuseth, Jarle og Turid Vestnes kommune 1977 hft. 88 1977
Skuseth, Jarle og Turid Vestnes kommune 1980
Skuseth/Bø Jubileumsskrift til 125-årshøgtida for Vestnes kyrkje hft. 32 1997
Stølen, Anders Skipsbyggaren Lars Jensen Hammeraas (1821-1904) hft.
Sæbø, Asbjørn Vestnes sparebank 1863 – 1963 innb. 253 1977
Sæbø, Bjørn Jorda og yrket. Gjermundnes landbruksskule 1899-1999 innb. 248
Sæbø, Bjørn Jorda og yrket. Gjermundnes Landbruksskule innb. 1999
Ukjent Tomrefjord handelslag. 25 års beretning hft. ? 1944
Ukjent Vestnes helselag 50 år 1912 – 1962 hft. 36 1962
Ukjent Vestnes musikklag 80 år hft. 64 1976
Ukjent Vestnes turn- og idrettslags 50 års jubileumsskrift hft. 26 1950
Vestnes folkebibliotek: Ein god avisutklipp fra kommunen siste 20 åra
Vestnes folkebibliotek: Kopi av artiklar med tema frå Vestnes i Romsdal sogelag sitt årsskrift hft.
Vestnes Rotaryklubb Jubileumsskrift 25-årsjubileum hft. 67 2003
Vestnes Rotaryklubb Månadsbrev 1984 – 2005 hft.
Vestnes Sogelag Årsskrift 1984 hft. 60 1984
Vestnes Sogelag Årsskrift 1997 innb. 70 1997
Vestnes Sogelag Årsskrift 1998 innb. 131 1998
Vestnes Sogelag Årsskrift 1999 innb. 119 1999
Vestnes Sogelag Årsskrift 2000 innb. 117 2000
Vestnes Sogelag Årsskrift 2001 innb. 131 2001
Vestnes Sogelag Årsskrift 2002 innb. 147 2002
Vestnes Sogelag Årsskrift 2003 innb. 156 2003
Vestnes Sogelag Årsskrift 2004 innb. 163 2004
Vestnes Sogelag Årsskrift 2005 innb. 208 2005
Vestnes Sogelag Årsskrift 2006 innb. 183 2006
Vestnes Sogelag Årsskrift 2007 hft. 185 2007
Vestnes Sogelag Salmer og Sange fra Tresfjord hft. 2005
Vik, Agnes Tomrefjord idrettslag. Jubileumsskrift 1921 – 1981 hft. 17 1981
Vik, Agnes Tomrefjord Skulekorps 25 år  hft. 20 1984
Vik, Agnes Tomrefjord songlag 25 år innb.
Vike, Henry Vike ungdomslag 1885 – 1985 innb. 120 1995
Vike, Henry Båt- og skipsbygging i Vestnes hft. 213 1994
Wammer, Geir Skuleguiden (Tomrefjord skule historikk) hft. 47 2002
xx Folketellinga i Vestnes 1865 hft.
xx Folketellinga i Vestnes 1900 hft.
xx Folketellinga i Sylte (Tresfjord) 1900
Ødegård, Vigdis Namnebruk i Vestnes. Semesteroppgåve
Ødegård/Eiken Vestnes Musikklag 100 år 1896 – 1996

Bøker der ein vil finne opplysningar om Vestnes

Forfattar Boktittel Hft./Innb. Sider Utgitt
Brevik, Hans Olav Heimevernet i Møre og Romsdal 1947-2003 innb. 2004
Bruaset, Oddgeir Fargerike Romsdalingar innb. 1998
Dahl, Bastian Anastasius Molde og Romsdalen 1892 innb. 319 1892/1952
Eidhammer, Nils R. og
Hole, Øystein Til Fjells i Vestnes innb. 261 2007
Fet, Jostein Folkemusikken i Møre og Romsdal
Gjendem, Anders Musikanter i Romsdal innb. 1979
Gjendem, Anders m/fl Romsdalingar i Amerika s 316 innb.
Heggdal, Harald m/fl Romsdal Ungdomssamlag 30 år: innb. 1925
Heggdal, Harald m/fl O. Olafsen: Sangerstevnet på Vestnes 1862. Side 303
Heggdal, Harald m/fl Ola Bårdsnes: Tomrefjorden ungdomslag s 127
Moen, Eirik Romsdal Ungdomssamlag 75 år innb. 1970
Molde Postkontor hft. 1996
Nordstrand, Ingemar Postvegen Bergen – Trondheim innb. 128 1197
Parelius, Nils Molde og Romsdal i krigstiden 1940-45 hft. 1970
Rekdal, Bjarne Skysstasjonar i Romsdal hft.
Rekdal, Olav Folkeminne frå Romsdal innb. 1933
Romsdal spelemannslag Med Dåm og Drag, Petter L. Rypdal
Schnitler, H. P. Beskrivelse av Romsdal Fogderie innb. 1768/89
Skarstein, Dag m/fl Helse i lokallitteraturen innb. 2002
Solør, Martin Raudall/Kampslekta frå Vestnes bind 1 – 2 – 3 innb.
Varhaugvik m/fl Romsdal Hornmusikklag  innb. 1983
Vegvesen, Statens Vegminner, Møre og Romsdal Fylke innb. 93 2001
Vegvesen, Statens Veghistorier frå Region midt 2005| hft. 33 2005
Vaaagen, Sigm m/fl Korsong i Romsdal innb. 1985
Aarønes, Lars At man noe vil innb. 1999

CD-ar

Forfattar Boktittel Hft./Innb. Sider Utgitt
Vestnes sogelag Bygdetyradisjonar i ord og tonar I
Vestnes sogelag Bygdetradisjonar i ord og tonar II
Vestnes sogelag Bygdetradisjonar i ord og tonar III 2006
Fiksdal Vel Foto Johan P. Fiksdal
Furland 1850 – 2000 Biletsamling frå boka Furland 1850 – 2000
Minne frå krigen 1940-45. Biletsamling frå heftet

Omtalt

Forfattar Boktittel Hft./Innb. Sider Utgitt
Eidhammer, Olav Vestnes herad (i høve Romsdalsutstillinga 1953) 1953
Gjelstein-Rekdal, P- Om Vestnes kommune  1946
Ivar Brovold