CD register

Innhald på CD-ar frå sogelaget

Utarbeidd av Alf Johan Hustad og Johan Hjelvik

Oppdatert 15-02-2014

«Bygdetradisjonar i ord og tonar I»

«Bygdetradisjonar i ord og tonar II»

«Bygdetradisjonar i ord og tonar III» (2006)