Organisasjonen

Org. nr.: 911 654 407

Tillitsverv i laget 2023
(valt av årsmøtet 23. mars 2023)
Oppdatert 25-03-2023
 
Styret Valperiode
Morten Øveraas (leiar 1 år) 1 år
Tore Tomren (sekretær) 2 år
Liv Signy G. Hellen 1 år
Marit Gjermundnes 2 år
 
Jørn Inge Frostad 1 år
   
 
Skriftsstyret  
Tordis Sivertsen (redaktør) 2 år
Jørn Inge Frostad 1 år
Åse Gjelstenli Vollan 1 år
 
Revisorar  
Jarle Løvik 1 år
Olav Egil Tomren 1 år
 
Valnemnd  
Odd Jarle Talberg 1 år
Torill Sellereite 1 år
 
Forretningsførar/kasserar  
John Øveraas  
 
Fotogruppa har desse medlemmane  
Lars Sigmund Kleive 1 år
Edmund Melkild 1 år
Jostein Bø 1 år
   
 
Webredaktør  
Tore Louis S. Williksen