Organisasjonen

Org. nr.: 911 654 407

Tillitsverv i laget 2024
(valt av årsmøtet 21. mars 2024)
Oppdatert 30-03-2024
 
Styret Valperiode
Ellen Lundgren 2 år
Tore Tomren (sekretær) 1 år
Liv Signy G. Hellen 2 år
Marit Gjermundnes 1 år
                                                   
Jørn Inge Frostad 2 år
Morten Øveraas (leiar) 1 år
 
Skriftsstyret  
Tordis Sivertsen (redaktør) 1 år
Jørn Inge Frostad 2 år
Åse Gjelstenli Vollan 1 år
 
Revisorar  
Jarle Løvik 1 år
Olav Egil Tomren 1 år
 
Valnemnd  
Odd Jarle Talberg 1 år
Torill Sellereite 1 år
 
Forretningsførar/kasserar  
John Øveraas (midlertidig)  
 
Fotogruppa   
Lars Sigmund Kleive 1 år
Edmund Melkild 1 år
Jostein Bø 1 år
   
 
Webredaktør  
Tore Louis S. Williksen