Endring av rekneskapsførar

Melding om endring av rekneskapsførar for Vestnes Sogelag

Styre i Vestnes Sogelag har vedteke å gje John Øverås ansvar for rekneskapen av sogelaget f.o.m. 1.1.21.

John har ein god bakgrunn for rekneskap og økonomi og med bachelorgrad, med rekneskap som hovudfelt. Han vil frå hausten av, studere vidare til ein mastergrad i Bergen ved NHH (finas-studiet).

Vår tidlegare rekneskapsførar, Hallgeir Anderson, takker av etter 25 år med rekneskap for Vestnes sogelaget, og ei stor takk til alt arbeid han har lagt ned.

Vestnes 21. juni 2021

Bjørn Flate

-sogelagsleiar-