Skriftstyret

Har hatt ein redaksjon med Martinus Løvik, Einar Baltzersen og Petter Inge Bergheim, der Martinus fungerte som koordinator. Tove Eikrem ga god hjelp i arbeidet med korrekturlesing.