Årsmøte i Vestnes sogelag

Årsmøte i Vestnes sogelag

Torsdag 18. juni kl. 19.00
på Tremek AS, Skorgeneset 17 (kantine)

  • Årsmelding frå styret, skriftstyret og fotogruppa.
  • Rekneskap
  • Val
  • Revidering av vedtekter
  • Eventuelt

Martinus Løvik fortel om ”Spanskesjuka i Vestnes”.
Årsmøtepapirer: www.vestnes-sogelag.no

Styret