Boklansering – Årsskrift 2022

Årsskrift 2022 vart onsdag 17. november lansert med godt oppmøte. Takk til Vestnes bibliotek for god tilrettelegging, Maritz Kafeteria for kaffi og forfattar for presentasjonar. Mange takk til alle som hjelpte til med å pakke og levere bøker. Sist men ikkje minst må vi rette ein stor takk til skriftstyret som har satt saman ei spanande og innhaldsrik bok!