«Minne frå krigen 1940-45» på Nasjonalbiblioteket.no

Det lenge utselde heftet «Minne frå krigen 1940-1945» er no digitalisert og offentleggjort på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

Heftet finn du på denne lenka: https://www.nb.no/items/6289d07ca3ee601ed224865d9705bc3d?page=0&searchText=minne%20fr%C3%A5%20krigen

Med dette er ei viktig kjelde om andre verdskrig i Vestnes sikra og tilgjengeleg for alle interesserte.