Manuslokking – Årsskrift 2023

Vestnes sogelag ønskjer tekstar og bilete til Årsskrift 2023

Skriftstyret tar gjerne imot både ferdige artiklar, gamle bilete og tips til aktuelle tema.

Frist for innlevering av stoff, bilete og tips er 20. juni.

For meir info ta kontakt med Morten Øveraas (tlf. 91775200), eller skriftstyre@vestnes-sogelag.no