Årsmøte i Vestnes sogelag

Tid: Torsdag 23. mars, kl. 19

Stad: Vestnes bibliotek

Vanlege årsmøtesaker

Innkomne forslag må sendast til styret innan 9. mars

Etter møtet: Foredrag med Bernt Gjelsten

Vel møtt!