Lansering av Årsskrift 2023

Takk til alle som kom på lansering av Årsskrift 2023!

Det ferske og dyktige skriftstyret losa oss gjennom arbeidet med boka. Tre artikkelforfattarar gav oss innblikk i tekstane sine, og Marit-Ellen Lund Salthammer framførte vakre musikalske innslag. Det skal også rettast ein stor takk til alle frivillige som hjalp til på pakkedugnad og utlevering av bøker til medlemmar og sponsorar.

Det er ingen tvil om at vi har fått ei særs innhaldsrik og flott bok også i år.

God lesnad!