Ta kontakt: skriftstyret@gmail.com

Nytt år og nytt årsskrift!

Sogelaget etterlyser stoff til årets bok. Alt av lokalhistoriske emne som angår Vestnes-bygdene er aktuelt: det vere seg artiklar, foto, intervju og idear. Ikkje nøl med å kontakte skriftstyret om du har noko du vil formidle!

Kontakt: skriftstyret@gmail.com