Vidare program for 2020

Styret i Vestnes Sogelag skal ha sitt første styremøte i slutten av januar og legge planar for sogelaget sine aktivitetar i 2020.

– Samarbeidsprosjekt med Vestnes Pensjonistlag og Vestnes Folkebibliotek., eit foredrag frå forfattar Svein Sæter, historie frå boka « Krig. Mor. Bror.», februar. Annonse kjem.

– Årmøtet i mars månad

– Vandretur i mai, har komme inn forslag vandretur på Nerås, krigsminner

– Den tradisjonelle sogelagsturen legg vi til juni (kom gjerne med forslag)

– Familedag på Tresfjord Museum i september og Frivillighetsdagen i same månad

– Bokslepp på Vestnes Folkebiblotek og pakkedugnad i november

Ta gjerne kontakt med leiar, Bjørn Flate, tlf. 90883344, eller under e-postane leair@vestnes-sogelag.no – tremek@tremek.no