Pakkedugnad 2019

Per Bjørn Ellingseter hadde også i år laga eit godt opplegg for pakkedugnaden for dei 7 personane som møtte fram denne kvelden. All pakking gjekk også greitt, men ei betre fordeling av oppgåvene med distribusjon er ynskjeleg for neste år.