Årboka for 2016 er her

Årsskriftet vart pakka og utsendt til medlemane siste veka i november. 150 år gamle Fiksdal kyrkje prydar omslaget, og boka er fylt med god lesnad på dei 222 sidene. Her er artiklar om utvandring frå kommunen, ordførarkjedet,  Hellandkaia, hestehandel på Lindset, song og musikk på Øverås og mykje anna. Boka er til sals i bokhandelen og er ei populær julegåve.