Årmøte avlyst

Årmøte 19. mars -20 er avlyst grunna Koronaviruset

Ynskjer å komme tilbake med nærmare informasjon om arrangement i Vestnes Sogelag sin regi, så snart forholda normaliserer seg