Sogelaget på Facebook!

I dag vart Vestnes Sogelag registrert på den sosiale-nettverkstjenesta Facebook. Leiar har oppretta eigen brukarkonto og med denne etablert ei gruppe kalla for «Vestnes Sogelag». Framover vil vi publisere all aktivitet både på heimesida og Facebook. Målsettinga med avansementet er å nå ut til fleire om verksemda vår. I tillegg vil sida gjere det lettare å kommunisere med og få tilbakemelding frå medlemmane.

Sogelaget vil med dette ønskje alle velkomne i den nye sida!