Hilde Stenmark

Arvid Blindheim valt til ny sogelagsleiar

Årsmøtet 2014 vart avvikla i kommunehuset onsdag 12. mars med vanlege årsmøtesaker, blant desse val. Per Bjørn vart takka for sin store innsats som sogelagsleiar dei fem siste åra. Han held fram i skriftstyret som har ansvaret for årboka. Som ny leiar vart Arvid Blindheim valt. Vi gratulerer og ønskjer han velkomen.

Etter møtet fekk dei tjue frammøtte med seg eit svært interessant foredrag ved konservator Hilde Stenmark frå Romsdalsmuseet. Ho viste bilete og snakka om heimeproduksjon av klede og om bunader.