Årsskrift 2014

Boka inneheld også i år mykje lesverdig stoff frå alle delar av kommunen, og frå ulike tidsperiodar. Boka er alt no å få i bokhandelen på Vestnes brygge, og prisen er som før, kr. 270,-, til dei som ikkje er medlemmer. For den som ikkje er medlem, er det no rette tida å melde seg inn. Du får då Årsskrift 2014 gratis mot å betale årskontingenten for 2015. Bruk ev. adressene nedanfor ved innmelding. For medlemmene er boka inkludert i kontingenten.
Vi skal ha pakking torsdag 27. november, og etter den datoen er det berre å vente på at boka skal komme i postkassa. Distribusjonen lokalt skjer på dugnadsbasis, så du som er medlem må ikkje bli fortvilt om det kan gå nokre dagar før du får boka. Vi minner også om at den som er medlem får kjøpe ekstra eksemplar til medlemspris, kr. 220,- pr bok. Kanskje dette kan vere ein ide til julegåve i år? Dersom dette er aktuelt, kan du bestille ekstra bøker på e-post: pelli0343@yahoo.no eller telefon/SMS: 938 70 219. Du får også kjøpe tidlegare utgåver til medlemspris.