Ekstraordinært årmøte 11. apri

Møtet blei avhalde på Vestnes Fjordhotell. Seks personar møtte fram. Vedtak: Bjørn Flate blei valgt til styreleiar for eitt år. Styresammensettinga, sjå eiga fane på heimesidene våre.