Fotogruppa

Gruppa har lagt ut på nett snart 4000 bilete frå arkivet til Kristoffer Aas, og mange bilete kjem til under

vegs. Leiar er for 2019-20, Vebjørn Fiksdal. Sjå vidara i: http://foto.fylkesarkivet.no