Kulturminnedagen 14. september

Sogelaget var arrangør av Kulturminnedagen på Furland idrettshus denne fine søndagen. Grunnlova sitt 200-årsjubileum danna ramme om arrangementet. Furland har fått sitt namn, er dyrka og busett i perioden etter vi fekk grunnlova. Jarle Sanden og Guttorm Kjelsvik kåserte om Jacob Jervell si nydyrking frå 1850 og om bureisingsprosjektet Ny Jord frå 1922. Blant dei rundt femti som møtte var fleire som har tatt arbeidet til pionerane vidare.