Aktuelt frå sogelaget

Referat frå årsmøte

Dato/stad: 26. august 2021 kl 19.00 på Vestnes bibliotek.  Frammøtte: 23 personar.

Årsmøte 2021

Årsmøte 26. august 2021, kl 19:00 på Vestnes bibliotek

Endring av rekneskapsførar

Melding om endring av rekneskapsførar for Vestnes Sogelag Styre i Vestnes Sogelag har vedteke å gje John Øverås ansvar for rekneskapen av sogelaget f.o.m. 1.1.21. John har ein god bakgrunn for rekneskap og økonomi og med bachelorgrad, med rekneskap som hovudfelt. Han vil frå hausten av, studere vidare til ein […]

God medlemmar av Vestnes Sogelag !

Snart er tida inne for å ta en pust i bakken og la julefreda senke seg. Det er vel fortent. Utfordringane har vore mange når vi ser tilbake på året 2020. Mange av planane som, vandretur i mai (krigsminner), sogelagstur i juni, familiedag på Tresfjord Museum, kunne ikkje arrangerast grunna […]

Styremøte i Vestnes Sogelag

Dato: Torsdag 17. september 2020 kl. 18.00 til kl. 19.45. Saker som blei diskuterte: Aktivitetar, rest 2020 Bokslepp, Per Bjørn, «søknad» Pakkedugnad og distribusjon Utgjeving av boka «Barnegjeting i Norge» av Bernt Gjelsten og Øystein Husebø Nilsen, sak for Vestnes Sogelag? Vipps, skal vi ha det? Bruken av vår heimeside

Årsmøte i Vestnes sogelag

Årsmøte i Vestnes sogelag Torsdag 18. juni kl. 19.00 på Tremek AS, Skorgeneset 17 (kantine) Årsmelding frå styret, skriftstyret og fotogruppa. Rekneskap Val Revidering av vedtekter Eventuelt Martinus Løvik fortel om ”Spanskesjuka i Vestnes”. Årsmøtepapirer: www.vestnes-sogelag.no Styret

Kjære sogelagsmedlem

Kjære sogelagsmedlem ! Vestnes 1. april 2020 Vi er inne i ei vanskelig tid, der skular, barnehagar, SFO og bedrifter er satt på vent, grunna ei virus som for einskilde kan vere vanskeleg å handtere. Martinus Løvik, var sett opp til å halde eit innlegg om «Spanskesjuka» no til årsmøtet […]

Årmøte avlyst

Årmøte 19. mars -20 er avlyst grunna Koronaviruset Ynskjer å komme tilbake med nærmare informasjon om arrangement i Vestnes Sogelag sin regi, så snart forholda normaliserer seg

Vidare program for 2020

Styret i Vestnes Sogelag skal ha sitt første styremøte i slutten av januar og legge planar for sogelaget sine aktivitetar i 2020. – Samarbeidsprosjekt med Vestnes Pensjonistlag og Vestnes Folkebibliotek., eit foredrag frå forfattar Svein Sæter, historie frå boka « Krig. Mor. Bror.», februar. Annonse kjem. – Årmøtet i mars […]

Årsskrift 2020

Årsskriftet er med åra blitt større og har fått mange fleire bilete, noko som gjer arbeidet med å lage boka meir omfattande. Innleveringsfristen for manuskript vil derfor heretter bli tidlegare enn før. Vi ønskjer sterkt å få inn manuskripta før sommarferien, og manuskript som kjem etter 1. august må ein […]