Aktuelt frå sogelaget

Årsmøte i Vestnes sogelag

Årsmøte i Vestnes sogelag Torsdag 18. juni kl. 19.00 på Tremek AS, Skorgeneset 17 (kantine) Årsmelding frå styret, skriftstyret og fotogruppa. Rekneskap Val Revidering av vedtekter Eventuelt Martinus Løvik fortel om ”Spanskesjuka i Vestnes”. Årsmøtepapirer: www.vestnes-sogelag.no Styret

Kjære sogelagsmedlem

Kjære sogelagsmedlem ! Vestnes 1. april 2020 Vi er inne i ei vanskelig tid, der skular, barnehagar, SFO og bedrifter er satt på vent, grunna ei virus som for einskilde kan vere vanskeleg å handtere. Martinus Løvik, var sett opp til å halde eit innlegg om «Spanskesjuka» no til årsmøtet […]

Årmøte avlyst

Årmøte 19. mars -20 er avlyst grunna Koronaviruset Ynskjer å komme tilbake med nærmare informasjon om arrangement i Vestnes Sogelag sin regi, så snart forholda normaliserer seg

Vidare program for 2020

Styret i Vestnes Sogelag skal ha sitt første styremøte i slutten av januar og legge planar for sogelaget sine aktivitetar i 2020. – Samarbeidsprosjekt med Vestnes Pensjonistlag og Vestnes Folkebibliotek., eit foredrag frå forfattar Svein Sæter, historie frå boka « Krig. Mor. Bror.», februar. Annonse kjem. – Årmøtet i mars […]

Årsskrift 2020

Årsskriftet er med åra blitt større og har fått mange fleire bilete, noko som gjer arbeidet med å lage boka meir omfattande. Innleveringsfristen for manuskript vil derfor heretter bli tidlegare enn før. Vi ønskjer sterkt å få inn manuskripta før sommarferien, og manuskript som kjem etter 1. august må ein […]